Vi utför:

 

• Plantering och omplantering av buskar, träd och perenner  

• Anläggning av gräsmattor

• Sten- och plattsättning

• Mark och murarbeten

• Schaktning och dagvattenavlopp samt dräneringsarbeten

 

Allt maskinarbete utförs med egna eller inhyrda maskiner.

Anläggning

Vi lägger allt från natursten till betongsten beroende på dina önskemål och behov.

oliverstumpe