Trädfällning

  •  Trädfällning av stora och mindre träd.

  •  Avverkning.

  • Sektions- och markfällning.

  • Avancerade och enkla fällningar

Vi har licens för trädfällning och utför detta på ett säkert och korrekt sett.

Vi har ett nära samarbete med Sågbilen och arboristföretag i Skåne

oliverstumpe