Vi utför:

  • Gräsklippning/vertikalskärning

  • Rabattvård            

  • Busk- och trädbeskärning samt trädfällning

  • Skötsel av häckar 

  • Ogräsbekämpning

  • Gödning

Allt arbete utförs med hjälp av egna maskiner och verktyg.

Trädgårdsskötsel

oliverstumpe