top of page

Våra tjänster

Vi utför både små och stora arbeten, från nybyggnationer till mindre renoveringar av din trädgård. Vid behov åtar vi oss skötsel av din färdiga trädgård. 

Anläggning

Vi har kompetens att bygga upp en ny trädgård från grunden till färdigt resultat enligt era önskemål. Vi utför alla arbeten inom markarbete och trädgårdsanläggning.

 • Plantering och omplantering av buskar, träd och perenner  

 • Anläggning av gräsmattor

 • Sten- och plattläggning 

 • Mark- och murarbeten

 • Schaktning och dagvattenavlopp samt dräneringsarbeten​

 • Mindre arbeten i trä så som spaljé, staket och odlinglådor

Allt maskinarbete utförs med egna eller inhyrda maskiner. Vi erbjuder även projektledning och samordning av underleverantörer inkl. landskapsarkitekt. 

Trädgårdsskötsel

 • ​Gräsklippning och vertikalskärning

 • Rabattvård            

 • Busk- och trädbeskärning samt trädfällning

 • Skötsel av häckar 

 • Ogräsbekämpning

 • Gödning

Allt arbete utförs med hjälp av egna maskiner och verktyg.

För mer information om skötsel vänligen se vår sida om säsongsarbeten.

Övriga tjänster

Trädfällning:

Vi har licens för trädfällning och utför detta på ett säkert och korrekt sätt. Vi har ett nära samarbete med Sågbilen och arboristföretag. 

Bevattning:

Vi installerar automatbevattning till rabatter, träd och gräsmattor. Vi kan hjälpa er med alternativa bevattningmedel i form av temporära vattentankar.

Robotgräsklippning:

Vi erbjuder konceptlösningar för installation och service av robotgräsklippare i nära samarbete med lokala företag som specialiserat sig på robotgräsklippare.

bottom of page